Emil Frey ČR Emil Frey  >  Kia  >  Novinky  > Soutěže Emil Frey: Informace a pravidla

Soutěže Emil Frey: Informace a pravidla
15. 12. 2022

Soutěže probíhají na sociálních sítích Emil Frey ČR v období definovaném v soutěžním postu (dále jen „soutěžní období“).

Sledujte profily Emil Frey ČR na Facebooku a Instagramu, kde proběhne vyhlášení každého soutěžního kola.

Nápovědu k soutěžním otázkám najdou soutěžící na našich stránkách, které mapují třicetiletou historii Emil Frey u nás.

Pravidla soutěže

Cílem soutěže je správně odpovědět na soutěžní otázku způsobem uvedeným v příspěvku na dané sociální síti, kterým je vyhlášeno aktuální soutěžní kolo. Ze správných odpovědí bude po skončení kola vylosován jeden výherce na Facebooku a jeden na Instagramu.
Vyhlášení výherců proběhne do tří dnů po skončení aktuálního kola soutěže. Výherci budou kontaktování na sociální síti, kde se soutěže účastnili. Výhra bude výherci předána osobně na pobočce Emil Frey ČR, nebo zaslána poštou pouze na území ČR. Řádně nepřevzaté výhry propadají ve prospěch organizátora soutěže Emil Frey ČR s.r.o. a výherce nemá nárok na kompenzaci výhry formou peněz.
Výhrou v každém kole bude sada propagačních předmětů Emil Frey. Přesné složení balíčku se může lišit dle uvážení Organizátora.
Soutěže se mohou zúčastnit fyzické osoby s trvalým pobytem v České republice starší 18 let.
Účastí v soutěži soutěžící akceptuje tato pravidla a projevuje souhlas s publikováním svého jména v souvislosti s oznámením výhry. Účastník soutěže dále dává Organizátorovi souhlas se zpracováním jeho osobních údajů v rozsahu jméno, příjmení, odpověď na soutěžní otázku, telefonní číslo, e-mail a adresa za účelem realizace soutěže, doručení výher a rovněž k marketingovým aktivitám Organizátora. Tyto souhlasy jsou poskytnuty na dobu neurčitou a účastník soutěže je oprávněn je kdykoli odvolat. Účastník soutěže má právo na přístup ke svým osobním údajům.
Organizátor si vyhrazuje právo posoudit sporné situace vzniklé v průběhu soutěže. Výhra v soutěži není soudně vymahatelná. Organizátor si vyhrazuje právo kdykoliv před i během trvání soutěže změnit a nebo upravit tato pravidla a podmínky soutěže, stejně jako právo soutěž zkrátit, odložit, přerušit a nebo úplně zrušit, a to i bez uvedení důvodu a poskytnutí náhrady.
Ze soutěže jsou vyloučeni zaměstnanci Organizátora a jejich rodinní příslušníci.
Facebook ani Instagram není pořadatelem, organizátorem, sponzorem ani partnerem soutěže a není s ní ani žádným jiným způsobem spojen.

Vstupem do soutěže se všichni účastníci zavazují dodržovat její pravidla.

Zpět na výpis novinek

Pište řediteli

Podělte se, prosím, se mnou o své zkušenosti a připomínky k našim službám i pracovníkům Emil Frey ČR, s nimiž jste přišli do kontaktu. Vaše názory jsou pro mne velmi důležité a podnětné.

Dopis k mým rukám můžete proto napsat na tomto odkazu: pište řediteli.

Facebook Emil Frey ČR: Emil Frey, Subaru, Toyota, Kia, Suzuki Instagram Emil Frey ČR:Emil Frey, Subaru, Toyota, Kia, Suzuki
Emil Frey ČR:Emil Frey, Subaru, Toyota, Kia, Suzuki Copyright © 2019-2021 Emil Frey
Všechna práva vyhrazena
Created by UpFront
zpět nahoru ∧
ÿbo绲>