Emil Frey ČR Emil Frey  >  Hybridní pohon  >  Hybridní technologie TOYOTA

Hybridní technologie TOYOTA

Emil Frey Toyota Hybrid

Hybridní automobily Toyota jsou moderní vozy se dvěma vzájemně propojenými pohonnými jednotkami – benzínovým motorem a elektromotorem. Jsou také vybaveny velkokapacitní baterií, která uchovává energii získanou například při brzdění. Tyto tři komponenty spolu efektivně spolupracují a šetří tak palivo. Baterii navíc není potřeba vůbec dobíjet.

Klíčem k fungování tohoto systému je optimální tok energie mezi všemi třemi součástmi.

Jak Toyota Hybrid funguje

Hybrid nemá jeden motor, ale skládá se ze spalovacího motoru a elektromotoru. V závislosti na rychlosti jízdy využívá Toyota s hybridním pohonem buď pouze elektromotor, nebo pouze spalovací motor, nebo oba tyto zdroje současně.

Jednou z výhod hybridního systému Toyoty je, že nepotřebuje spojku pro přepínání mezi spalovacím motorem a elektromotorem. Využívá planetovou převodovku.

Emil Frey Toyota Hybrid

Zastavení
Pokud na někoho čekáte nebo zastavíte na semaforech, spalovací motor se přepne do pohotovostního režimu. Automobil je zcela tichý a neprodukuje žádné výfukové zplodiny.

Rozjezd z místa
Když se hladce rozjedete na zelenou nebo vyjíždíte z parkoviště, před dosažením rychlosti cca 50 km/h využívá hybridní pohon pouze samotný elektromotor, takže nespotřebovává žádné palivo. Tímto způsobem vůz ujede až 2 kilometry.

Ustálená rychlost
Při jízdě nízkou ustálenou rychlostí používá hybridní systém zážehový motor výhradně jako výkonovou posilu pro elektromotor.

Zrychlování
Po sešlápnutí akceleračního pedálu až na doraz se obě jednotky zapojují v maximální míře. Když však pedál krátce uvolníte a hned jej zase sešlápnete, pojedete stejnou rychlostí s nižší spotřebou.

Brzdění
Během brzdění odpojuje hybridní soustava zážehový motor a zpětně získává elektrickou energii, která dobíjí baterie. Brzděte pokud možno plynule a brzdový pedál sešlapujte stejnou silou co nejdelší dobu. V takovém případě je dobíjení baterií nejúčinnější.

Modely Toyota s hybridním pohonem

Pište řediteli

Podělte se, prosím, se mnou o své zkušenosti a připomínky k našim službám i pracovníkům Emil Frey ČR, s nimiž jste přišli do kontaktu. Vaše názory jsou pro mne velmi důležité a podnětné.

Dopis k mým rukám můžete proto napsat na tomto odkazu: pište řediteli.

Facebook Emil Frey ČR: Emil Frey, hybrid, hybridní pohon, hybridní technologie, prodejce, Subaru, Toyota, Kia, Suzuki Instagram Emil Frey ČR:Emil Frey, hybrid, hybridní pohon, hybridní technologie, prodejce, Subaru, Toyota, Kia, Suzuki